Prírodné vedy sa čoraz viac ocitajú v schizofrenickej situácii: na jednej strane poznáme detaily rôznych fenoménov, na druhej strane nám čoraz viac chýba pohľad “zhora”. Vieme takmer všetko o vlastnostiach a úlohách jednotlivých bielkovín a ich častí, funkcií jednotlivých úsekov našich genómov, nemáme však čas a možnosti zaoberať sa otázkami, ktoré idú nad rámec našich vedeckých projektov. Ide pritom o otázky, ktorých význam presahuje jednotlivé vedné disciplíny, pričom ultimátnym cieľom prírodných vied by malo byť prispieť k ich zodpovedaniu. Otázky o umení, spoločnosti, vzdelávaní, práve, morálke. Cieľom neformálnych seminárov o vede, vzdelávaní a umení organizovaných na pôde Prírodovedeckej fakulty UK Katedrami biochéme a genetiky je stavanie týchto otázok ľuďom, ktorí sú autoritami v rôznych oblastiach slovenskej kultúry. Ideálnym výsledkom týchto diskusií by bolo zblížiť v súčasnosti separované komunity ľudí a vzájomne sa inšpirovať pri hľadaní kompetentných odpovedí.Juraj Buzalka

Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Slovenská akademická kultúra [pozvanka]

13.12.2023


Jozef Tancer

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta UK

Smutné jazyky [pozvánka]

12.12.2019


Attila Kovács

Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta UK

Kľúčové momenty v dejinách islamu [pozvánka]

5.4.2017


Vladimír Zvara a Marek Žabka

Katedra muzikológie, Filozofická fakulta UK

Muzikológia - medzi matematikou a filozofiou

1.6.2016


Magda Vášaryová

poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

Je slušné správanie sa výhodnou profesnou stratégiou?

Malá exkurzia do minulosti: M.R.Štefánik, G. Husák, A. Dubček

26.2.2009


Dušan Trančík

režisér a pedagóg

Bulvarizácia umenia a médií

21.5.2008


Milan Chromek a Martin Zemaník

lekári

Lesk a bieda slovenskej a zahraničnej medicíny

5.3.2008


Daniel Lipšic

právnik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Boj proti korupcii, reforma právneho poriadku a justície

4.12.2006


Juraj Alner

Generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku

Má Európa svoju identitu?

10.11.2006


Soňa Kovačevičová

etnografka, hlavná editorka Etnografického atlasu Slovenska, autorka originálnych prác a postrehov o kultúrnych stereotypoch Slovákov

Etnografia ako nástroj nášho sebapoznania

26.5.2005


Zuzana Bartošová

kunsthistorička, Ústav dejín umenia SAV

Neoficiálna slovenská výtvarná scéna 70. a 80-tych rokov 20. storočia

8.12.2004


Jolana Laznibatová

riaditeľka školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave

V čom je špeciálna pedagogika pre nadané deti?

7.5.2004


Daniel Fischer

výtvarník a pedagóg

Súčasné výtvarné umenie z pohľadu výtvarníka

2.4.2004


Ida Černecká, František Pergler a Kamil Mihalov

klaviristi a hudobní pedagógovia

Diskusia o umeleckej (klavírnej) interpretácii

2.4.2003


Last update: November 2, 2023

Kultúrne občasníky

Semináre o vede, vzdelávaní a umení

organizované Katedrami biochémie a genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci s občianskym združením NATURA