Katarína Procházková: Pedagogické aktivity
 
   


Študijné materiály k prednáškovým kurzom a seminárom sú dostupné na moodle.uniba.sk


Konzultačné hodiny: piatok, 10:00-12:00, B1-520
Ukončení Mgr. študenti:

  1. 1.Mišová Ivana (2015, Genetika): Analýza lokalizácie proteínu Mug152 v bunkách kvasinky Schizosaccharomyces pombe.

  2. 2.Kalinková Lenka (2014, Genetika): Charakterizácia unikátnej mitochondriálnej reverznej transkriptázy Fusarium oxysporum.

  3. 3.Petrovičová Jana (2010, Genetika): Funkčná analýza mitochondriálnych HMG box obsahujúcich proteínov kvasiniek. (školiteľ: prof. Ľ. Tomáška, konzultant: Mgr. K. Procházková)


Ukončení Bc. študenti:

  1. 1.Ferovová Monika (2015, Genetika): Chromozóm Y - smeruje skutočne k zániku?

  2. 2.Urbánová Kraslanová Anna (2014, Genetika): FOXP2: molekulárna podstata, funkcia a evolúcia.

  3. 3.Mišová Ivana (2013, Genetika): Vplyv žiarenia mobilných telefónov na biologické systémy.

  4. 4.Kalinková Lenka (2012, Genetika): Vzťah medzi párovaním a morfológiou Candida albicans.

  5. 5.Petrovičová Jana (2008, Genetika): Úloha esenciálnych proteínov mitochondrií kvasinky Saccharomyces cerevisiae.
Edukačné a popularizačné aktivity:
  1. Noc výskumníkov