Ladislav Kováč’s Books (in Slovak)
   1. 1.Kováč, L. (2015) Closing Human Evolution: Life in the Ultimate Age. Springer, 125 p. [ISBN 978-3-319-20660-8]

  2. 2.Kováč, L. (2007) Prírodopis komunizmu. Anatómia jednej utópie. Kalligram, Bratislava, 228 str. [80-7149-940-4] PDF

  3. 3.Kováč, L. (1992) Krása a vznešenosť učiteľského povolania. Bradlo, Bratislava.

  4. 4.Kováč, L. (1991) Kolieska na anjelovi alebo v zemi kde zajtra znamená včera. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 152 str. [ISBN 8022001678]