Martina Neboháčová: Pedagogické aktivity
 


Zimný semester:

Molekulárna biológia bunky 1

Vybrané kapitoly z biochémie a molekulárnej biológie


Letný semester:

Genomika

Metódy molekulárnej a bunkovej biológie

Doktorandi:Diplomanti:Bakalári:

Absolventi (1998-2021):


PhD.

 1. 1.Romana Vrzoňová (2021, Biochémia):  Peroxizomálny metabolizmus kvasiniek.


Mgr.

 1. 2.Alexandra Horská (1998, Biochémia): Funkčná analýza promótora AAC2 génu kvasiniek Saccharomyces cerevisiae.

 2. 3.Eva Babušíková (2000, Biochémia): Pokus o identifikáciu proteínov interagujúcich s mitochondriálnym ADP/ATP translokátorom Saccharomyces cerevisiae pomocou kvasinkového dvojhybridného systému.

 3. 4.Miroslava Krajčiová (2011, Biochémia): Kontrola stability telomér v kvasinke Candida parapsilosis.

 4. 5.Zuzana Slezáková (2012, Biochémia) Characterization of Rap1 protein in yeast Candida parapsilosis.

 5. 6.Michal Šelc (2013, Biochémia): Charakteristika DNA-väzbového proteínu Tbf1 v kvasinke Candida parapsilosis.

 6. 7.Miroslav Fečík (2014, Biochémia): Analýza DNA-väzbového proteínu Rbf1 kvasinky Candida parapsilosis.

 7. 8.Martin Chochol (2015, Biochémia): Analýza vlastností proteínu CpRap1.

 8. 9.Vrzoňová Romana (2016, Biochémia):

 9. 10.Klepcová Zuzana (2017, Biochémia):

 10. 11.Valkovičová Terézia (2017, Genetika):

 11. 12.Moťovská Ďurišková Anna (2018, Biochémia):

 12. 13.Vaňko Dominik (2019, Biochémia):

 13. 14.Porhončák Filip (2020, Biochémia):


Bc.

 1. 1.Alexej Kulaš (2008, Biochémia): Chémia na konci chromozómu.

 2. 2.Andrea Ragačová (2009, Biochémia): Biologická úloha leukotriénov.

 3. 3.Vratislav Zavřel (2009, Biochémia): Čo nám tučné myši povedia o obezite?

 4. 4.Zuzana Slezáková (2010, Biochémia): Metabolizmus cholesterolu u človeka.

 5. 5.Petronela Mančušková (2010, Biochémia): Biely tuk ako endokrinný orgán?

 6. 6.Barbora Benešová (2013, Biochémia): Mechanizmus účinku ribonukleáz.

 7. 7.Martina Chochol (2013, Biochémia): Transkripcia na telomérach.

 8. 8.Martina Jedličková (2013, Biochémia): Kyselina hyalurónová v medicíne a kozmetike.

 9. 9.Michal Čičkan (2015, Biochémia): Taurín a jeho funkcia u živočíchov.

 10. 10.Iveta Gabrišová (2015, Biochémia): Enzým kataláza - ochranca buniek pred oxidačným stresom.


Program mobility študentov Erasmus:

 1. 1. Ana Teigell-González (2009/2010)