Sofia Virágová’s homepage
 
Sofia Virágová is Ph.D. student at the Department of Genetics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia.
Contact:

Comenius University in Bratislava

Faculty of Natural Sciences

Department of Genetics

Mlynská dolina B-1, Ilkovičova 6

842 15 Bratislava

Slovak Republic


E-mail: viragova21@uniba.sk


Last update: February 15, 2024

 Téma DDP: Molekulárne mechanizmy vnútro- a medzibunkovej komunikácie o stave telomér eukaryotickej bunky


Pedagogické aktivity:

Zimný semester

  1. Odborný seminár 1


Konzultant diplomovej práce:

  1. Bc. Ivana Fábryová - Úloha katabolitov aminokyselín v adaptácii kvasinkovej bunky na absenciu telomerázy