Tomáš Petrík’s homepage
 
Tomáš Petrík is Ph.D. student at the Department of Genetics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia.
Contact:

Comenius University in Bratislava

Faculty of Natural Sciences

Department of Genetics

Mlynská dolina B-1, Ilkovičova 6

842 15 Bratislava

Slovak Republic


E-mail: petrik57@uniba.sk


Last update: February 15, 2024

 Téma DDP: Composition of telomeres in the evolutionary perspective


Publikácie:

  1. Petrík, T., Sepšiová, R., Brzáčová, Z., Veljačiková, K., Tomáška, Ľ. (2023). Employment of auxin-inducible degron system for depletion of telomere associated proteins in Saccharomyces cerevisiae, príspevok v zborníku abstraktov, ISSN: 1336-4839, str. 84


Granty:

  1. UK/382/2023 Kompozícia telomér v evolučnej perspektíve


Pedagogické aktivity:

Zimný semester

  1. Genetics

  2. Plánovanie a dizajn experimentov


Letný semester

  1. Seminár z metód molekulárnej biológie bunky


Konzultant diplomovej práce:

  1. Bc. Martina Babinská - Reconstruction of ancestral sequences of telomeric proteins