Veronika Vozáriková’s homepage
 
Veronika Vozáriková is Ph.D. student at the Department of Genetics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Slovakia.
Contact:

Comenius University in Bratislava

Faculty of Natural Sciences

Department of Genetics

Mlynská dolina B-1, Ilkovičova 6

842 15 Bratislava

Slovak Republic


Last update: July 26, 2021

 

Ocenenia:

2019 - Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského v Bratislave


Téma DDP: Vplyv sukcinylácie na biogenézu mitochondrií


Publikácie:

  1. Frankovský, J., Vozáriková, V., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2021). Mitochondrial protein phosphorylation in yeast revisited. Mitochondrion 57: 148-162.

  2. Vozáriková, V., Kunová, N., Bauer, J.A., Frankovský, J., Kotrasová, V., Procházková, K., Džugasová, V., Kutejová, E., Pevala, V., Nosek, J., & Tomáška, Ľ. (2020) Mitochondrial HMG-box containing proteins: From biochemical properties to the roles in human diseases. Biomolecules 10:1193.