Ľubomír Tomáška’s Essays (in Slovak)
 

 1. 1.Tomáška, Ľ. (2017). Na PriF UK bola udelená prvá Cena Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Naša  & Informační listy GSGM 48: 8-10. Naša Univerzita, január 2017, str. 15 & Informační listy GSGM 48: 8-10.

 2. 2.Tomáška, Ľ. (2017). Čo je gén a prečo je to zložitá otázka: Výzvy pre univerzitné vzdelávanie v biomedicínskych vedách. Informační listy GSGM 49: 29-41

 3. 3.Tomáška, Ľ. (2017). Vedná politika v prechode. Ako môžu viesť dobre mienené pravidlá k zlyhaniu systému. Vesmír 96: 450-453

 4. 4.Tomáška, Ľ. (2016). EduWorkshop 2.0: Laboratórne cvičenia z genetiky na českých a slovenských univerzitách. Informační listy GSGM 48: 7.

 5. 5.Tomáška, Ľ. (2016). Vážený pán minister! .týždeň 12/2016

 6. 6.Tomáška, Ľ. (2014). Nobelove ceny 2013: Post scriptum .týždeň 12.1.2014

 7. 7.Tomáška, Ľ. (2013). S premiérom na hrádzi o verejnom obstarávaní. SME 21(194), 20.8.2013, str. 13.

 8. 8.Tomáška, Ľ. (2013). Čo vieme, že nevieme... o sebeklame. SME 21(1), 2.1.2013, str. 11.

 9. 9.Tomáška, Ľ. (2012). Čo vieme, že nevieme. SME 20(298), príloha Víkend, 29.12.2012, str. 9.

 10. 10.Tomáška, Ľ. (2012). Dva fantastické experimenty. .týždeň 51-52/2012, str. 39.

 11. 11.Tomáška, Ľ. (2012) Tri experimenty slovenskej vedy. .týždeň 35: 57-59.

 12. 12.Tomáška, Ľ. (2012) Vedeckú štúdiu urobili deti. SME 20/1/2012.

 13. 13.Tomáška, Ľ. (2011) O hnuse. Rozhovor s Martinom Mojžišom. .týždeň 39: 47.

 14. 14.Tomáška, Ľ. (2011) Udelili prestížne ocenenia Petra Fedora. SME 15/12/2011.

 15. 15.Tomáška, Ľ. (2010) Slovenská veda sa stala svetovou. SME 15/12/2010.

 16. 16.Tomáška, Ľ., Pišút, J. (2010) Univerzita, spoločnosť. .týždeň 45/2010

 17. 17.Osuský, P., Tomáška, Ľ., Mojžiš, M, Hríb, Š. (2010) Kedy budeme mať špičkovú univerzitu? .týždeň 38/2010

 18. 18.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2009) Konce chromozómov .týždeň 51-52: 64-65.

 19. 19.Tomáška, Ľ. (2009) Zlyhanie našej generácie .týždeň 35: 12-16.

 20. 20.Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2009) O univerzitách, peniazoch a molekulách .týždeň 8: 76-81.

 21. 21.Tomáška, Ľ. (2007). Neoriginálne o originalite. Knihy a spoločnosť 4, č.2., str.2.

 22. 22.Tomáška, Ľ. (2007). O hľadaní otázok. Knihy a spoločnosť 4, č.12, str. 5.

 23. 23.Tomáška, Ľ. (2006). Kniha ako motivačný nástroj. Knihy a spoločnosť 3, č.5., str.9.

 24. 24.Tomáška, Ľ. (2006). Erotický život kvasiniek. .týždeň 14. august 2006, str. 62-63

 25. 25.Tomáška, Ľ. (2005). Prečo máme radi Diamonda? Knihy a spoločnosť 2, č.1., str. 7.

 26. 26.Tomáška, Ľ. (2005). Tretia kultúra. Naša Univerzita 49 (č.5), p.12.

 27. 27.Tomáška, Ľ. (2005). Prečo máme radi Jareda Diamonda? SME 13, č.27,  str. 31-32.

 28. 28.Tomáška, Ľ. (2005). Prečo je dobré pýtať sa Prečo? SME 13, 24.2.2005, str. 31.

 29. 29.Tomáška, Ľ. (2005). Kultúra je súčasť ľudskej biológie. Knihy a spoločnosť 2:, č.10., str. 3.

 30. 30.Tomáška, Ľ. (2005). TalNet2005: Na ceste k budovaniu siete pre vyhľadávanie talentov pre prírodné vedy. Naša Univerzita 50 (č.2), p.6.

 31. 31.Kováč, L., Tomáška, Ľ. (2004). Slovo o vede a učiteľoch. Britské listy 2.3.2004, ISSN 1213-1792

 32. 32.Tomáška, Ľ. (2004). O altruistoch a egoistoch. Slovo 6, č. 5, str. 19. (Kováč, L. (2004). O učiteľoch egoistoch: antitéza. List kolegovi Ľubomírovi Tomáškovi. Slovo 6, č.7., str.10.)

 33. 33.Kováč, L., Tomáška, Ľ. (2004). Do tretice o vede a učiteľoch. Slovo 6, č. 9, str. 11.

 34. 34.Tomáška, Ľ. (2004). Tretia kultúra. Knihy a spoločnosť 1, č.3., str. 2.

 35. 35.Tomáška, Ľ. (2003). (Ne)známy genóm. Slovo 5, č. 45, str. 13.

 36. 36.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2003) Biocentrum: Spoločné laboratórium katedier genetiky a biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Informační Listy Genetické Společnosti Gregora Mendela 26: 37-40.

 37. 37.Tomáška, Ľ. (2002). Motivácia študentov do diskusie formou error-prone prednášok. Naša Univerzita 47 (č.3): p.10.

 38. 38.Tomáška, Ľ. (2002). Problémy výuky biológie na amerických univerzitách: Špecifický, alebo všeobecný problém? Naša Univerzita 47 (č.4), p.5.

 39. 39.Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2002) Lineárne mitochondriálne genómy kvasiniek: Model pre štúdium alternatívnych, na telomeráze nezávislých, mechanizmov replikácie telomér. Informační Listy Genetické Společnosti Gregora Mendela 25: 16-19.

 40. 40.Tomáška, Ľ. (2001). How to get paid for having fun? Naša Univerzita 47 (č.7): p.7

 41. 41.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2001) Alternatívne stratégie replikácie telomér I. Vesmír 80: 392-396.

 42. 42.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2001) Alternatívne stratégie replikácie telomér II. Vesmír 80: 443-445.

 43. 43.Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2001) Replikácia telomér: Lekcia z mitochondriálnej genetiky. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické 42: 138-140.

 44. 44.Tomáška, Ľ. a Nosek, J. (2000). Dva sviatočné dni, 250 účastníkov, neopísateľné zážitky. Naša Univerzita 46: 14-15.

 45. 45.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2000) Molekulárna darwinovská evolúcia in vitro, in vivo, in silico: Od dlhokrkých žiráf k mitochondriálnym teloméram. Zborník sympózia Kognitívne vedy III, CHTF STU Bratislava, 22. marec, 2000. pp. 62-79.

 46. 46.Tomáška, Ľ. (1999). Slovenskí vysokoškolskí učitelia: Akí sú, prečo ostávajú. OS  99/5, p.38.

 47. 47.Tomáška, Ľ. (1999). Slovenskí vysokoškolskí učitelia: Akí sú, prečo ostávajú. Naša Univerzita 45: p.12.

 48. 48.Tomáška, Ľ. (1998). Vzájomná ignorancia: Možné riešenia. Naša Univerzita 44 (č.6): 8.

 49. 49.Tomáška, Ľ. (1998). Druhý ročník ”BABY” grantov. Naša Univerzita 44 (č.8): 4.

 50. 50.Tomáška, Ľ. (1997). Kuželove semináre. Naša Univerzita 43 (č.x): 11.

 51. 51.Tomáška, Ľ. (1997). Granty pre mladých vedeckých pracovníkov. Naša Univerzita 44 (č.1): 7

 52. 52.Tomáška, Ľ. (1997). Prečo vstúpiť do programu ERASMUS. Naša Univerzita 44 (č.5): 7.

 53. 53.Tomáška, Ľ. (1996). Poznáte to...(?) Tak s tým niečo robme! SME 2.11.1996, str.4.

 54. 54.Tomáška, Ľ. (1995). Štrajkové reflexie. SME 21.3.1995, str.4.

 55. 55.Tomáška, Ľ. (1994). Alternatívy malých populácií. SME, 14.11.1994, str.15.

 56. 56.Tomáška, Ľ. (1994). Apoptóza a vysoké školy. Univerzitní noviny 1(2)1994, 22-23.

 57. 57.Tomáška, Ľ. (1994). Kódex učiteľa biológie: Starého mládenca (príhody) a skúsenosti. Forum Scientiae, Jún 1994, 11-12.

 58. 58.Tomáška, Ľ. - Prenos bunkového signálu: Od lineárnych kaskád k bunkovým sieťam.